Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Máy rửa bát PANASONIC NP-TR7-W cho 7 người ăn, phun nước nóng áp lực, Econavi diệt khuẩn - Hàng Nhật 123.com

Máy rửa bát PANASONIC NP-TR7-W cho 7 người ăn, phun nước nóng áp lực, Econavi diệt khuẩn - Hàng Nhật 123.com

Máy rửa bát PANASONIC NP-TR6-W cho 6 người ăn, EcoNavi, rửa bằng nước nóng và có diệt khuẩn - Hàng Nhật 123.com

Máy rửa bát PANASONIC NP-TR6-W cho 6 người ăn, EcoNavi, rửa bằng nước nóng và có diệt khuẩn - Hàng Nhật 123.com

Máy rửa bát National NP-BM1 rửa 6 bộ bát, rửa nước nóng, khử mùi và diệt khuẩn - Hàng Nhật 123.com

Máy rửa bát National NP-BM1 rửa 6 bộ bát, rửa nước nóng, khử mùi và diệt khuẩn - Hàng Nhật 123.com

Lò vi sóng Hitachi MRO-NS8 31L đối lưu, nướng có bù ẩm, có inverter - Hàng Nhật 123.com

Lò vi sóng Hitachi MRO-NS8 31L đối lưu, nướng có bù ẩm, có inverter - Hàng Nhật 123.com